Brezplačna dostava za naročila nad 50 EUR

Pogoji uporabe

Pogoji nakupa 
 
1. SPLOŠNI POGOJI
Spletne strani www.lacroa.hr (v nadaljevanju Spletna stran) so v lasti trgovske družbe LA-CHRIS d.o.o. LA-CHRIS d.o.o. omogoča uporabo vsebine in uslug na tej spletni strani, ki so regulirane z naslednjimi Pogoji nakupa.
 
S Pogoji nakupa so predpisani pogoji in pravila za uporabnike te spletne strani.
 
Uporabniki se z uporabo te spletne strani strinjajo s Pogoji nakupa.
 
Uporabniki se strinjajo z uporabo spletne strani v skladu s Pogoji nakupa.
 
Te spletne strani so lahko nedostopne zaradi vzdrževanja ali nepredvidljivih okoliščin, ki so izven kontrole trgovske družbe LA-CHRIS d.o.o. Nedostopnost bomo skušali odpraviti v najkrajšem možnem roku.
 
Ves material, ki je objavljen na teh spletnih straneh, je intelektualno lastništvo trgovske družbe LA-CHRIS d.o.o. in ga je mogoče uporabiti izključno z izrecno odobritvijo nosilca avtorskih pravic ter nosilca pravic na pečatih in/ali dizajnu.
 
Uporabniki lahko svoja vprašanja in komentarje pošljejo po pošti ali z e- poštnim sporočilom. LA-CHRIS d.o.o. bo pisni odgovor poslal po pošti ali z e-poštnim sporočilom v zakonskem roku.
 
2. OSNOVNI POJMI
 
Kupec je fizična ali pravna oseba, ki izpolni naročilo najmanj enega proizvoda in plača naročen proizvod s  posredovanjem te spletne strani.
 
Za pravno osebo smatramo kupca, ki pod podatke o kupcu vpiše podatke o pravni osebi. Za fizično osebo smatramo kupca, ki pod podatke o kupcu vpiše podatke o fizični osebi.
 
POSLOVNA SPOSOBNOST
 
Za uspešno opravljen nakup mora biti oseba, ki naredi naročilo, starejša od 18 let (poslovna sposobnost).
 
OSEBNI PODATKI
 
Kupec je pri uporabi te spletne strani odgovoren za točnost in resničnost vnesenih podatkov.
 
LA-CHRIS d.o.o. si pridržuje pravice do sprememb Pogojev nakupa. Pogoje nakupa lahko spremeni brez predhodne najave in je o tem dolžen obvestiti vse registrirane uporabnike preko e-mail naslova, ki so ga vpisali pri registraciji.Vse morebitne spremembe stopajo v veljavo pri uporabi te spletne strani.
 
CENA
 
LA-CHRIS d.o.o. je dolžen razločno, vidno in čitljivo poudariti višino maloprodajne cene v skladu s 7. členom Zakona o zaščiti potrošnikov (˝NN˝ 41/14, 110/15, 14/19). Vse cene so izražene v hrvaški nacionalni valuti, hrvaški kuni (HRK) in vključujejo DDV. Stroški plačila, dostave in/ali transakcije med bankami niso vključeni v ceno.
 
LA-CHRIS d.o.o. bo v skladu s svojimi odločitvami določene proizvode prodajal po akcijski ceni, ki je nižja od cene teh proizvodov v redni prodaji. LA-CHRIS d.o.o. je dolžen razločno, vidno in čitljivo označiti in navesti dolžino trajanja akcijske prodaje.Po izteku roka akcijske prodaje, trgovska družba LA-CHRIS d.o.o. ne bo sprejemala naročil pod pogoji, ki so se nanašali na akcijsko prodajo.Cene vseh proizvodov so informativne in se lahko spremenijo brez predhodne najave.
 
PODATKI O PROIZVODIH
 
Podatki o proizvodih na tej spletni strani so pridobljeni iz baze podatkov trgovske družbe LA-CHRIS d.o.o..
 
Fotografije proizvodov so simbolične in zgolj informativne narave. Fotografije včasih in v nekaterih detajlih ne ustrezajo proizvodom, ki so predmet naročila. LA-CHRIS d.o.o. posebej poudarja, da vizualna identiteta proizvoda, ki je prikazana na fotografiji, včasih ne ustreza videzu proizvoda v realnosti. To se nanaša na nastavitve monitorja na računalniku kupca, razlike v zaznavnosti barv oz. kako jih kupec vidi na napravi in drugo. V primeru takšnega neskladja med proizvodi prikazanimi na fotografiji in dostavljenimi proizvodi, ne gre za pomanjkljivost proizvoda.
 
Pri podatkih o proizvodih prikazanih na tej spletni strani, lahko pride do okvar in nepravilnosti v delovanju strani, napakah pri pisanju in drugo. LA-CHRIS d.o.o. si pridržuje pravico do enostranske prekinitve pogodbe v primeru očitnih napak, ali nepravilnosti podatkov o proizvodih.
 
RAZPOLOŽLJIVOST PROIZVODOV
 
Naročite lahko le proizvode, za katere je v naročilu navedeno, da so razpoložljivi in na zalogi.
 
Lahko se zgodi, da informacija o razpoložljivosti proizvodov ne ustreza dejanski razpoložljivosti v primeru istočasnega naročila več uporabnikov na tej spletni strani.
 
Če naročen proizvod ni razpoložljiv, bo kupec obveščen o nerazpoložljivosti, roku dobave in morebitnih razpoložljivih nadomestnih proizvodih.
 
3. NAČIN NAKUPA
 
Zraven vsakega proizvoda so napisane podrobnosti – ime proizvoda, kratek opis, cena, količina.
 
S klikom na gumb "Dodaj v košarico” je artikel dodan v „Košarico".
 
Predstavljene cene na straneh poleg posameznega proizvoda so izražene z vračunanim DDV. Pod košarico je označena cena dostave.
 
Z dostopom do „Košarice" ima kupec vpogled v izbrane proizvode, njihovo količino in ceno.
 
Nakup je končan s klikom na gumb „ZAKLJUČI NAKUP".
 
Med nakupom kupec pristopi k obrazcu naročila, v katerega je dolžen vpisati osebne podatke.
 
Po prejetju vseh obveznih podatkov iz naročila, bo na ekranu vidno obvestilo, da je naročilo kupca sprejeto, kupec pa bo na svoj e-mail naslov dobil obvestilo o sprejetju naročila.
 
4. TRENUTEK SKLENITVE POGODBE
 
Proizvode naročite z izbiro, uporabo menija in izpolnjevanjem podatkov na spletni strani.
 
Ko kupec zaključi cel postopek naročila na spletni strani, je proizvod naročen.
 
Naročilo je sprejeto v trenutku, ko preko spletne strani prispe naročilo po elektronski pošti, ali preko telefona.Takoj, ko je naročilo sprejeto, bo LA-CHRIS d.o.o. po elektronski pošti obvestil kupca, da je proizvod uspešno naročen.
 
Pogodba je sklenjena v trenutku, ko LA-CHRIS d.o.o. prejme potrdilo o vplačilu.
 
Če je proizvod naročen in kot način plačila izbrano internetno bančništvo, plačilo po povzetju, virman ali plačilni nalog, je LA-CHRIS d.o.o. dolžen rezervirati proizvod v trajanju najmanj 3 delovne dni, ne vključujoč sobote. Po izteku 3 delovnih dni od prejetja naročila, LA-CHRIS d.o.o. ne jamči za razpoložljivost proizvodov.
 
5. PLAČILO
 
Načini plačila:
 
1. Plačilo s kreditno ali plačilno kartico
 
Z izbiro plačila s kartico in klikom na gumb «ZAKLJUČI NAKUP» je kupec preusmerjen v posebno okno, kjer je potrebno vnesti vse zahtevane podatke. Pri izbiri plačila preko Internetnega bančništva ali po povzetju, kupec po zaključku naročila prejme e-mail s ponudbo.
 
Če po vplačilu LA-CHRIS d.o.o. ne razpolaga z naročenimi proizvodi na zalogi, bo kupec v primernem roku obveščen in bo izvršeno vračilo vplačanih denarnih sredstev. Kupec je odgovoren za točnost in resničnost dostavljenih podatkov.
 
Pri izbiri modela plačila z internetnim bančništvom, bo proizvod dostavljen po prejetju vplačila. V primeru, da vašega vplačila ne prejmemo v naslednjih 3 delovnih dneh, bo naročilo preklicano.
 
Račun za naročilo bo dostavljen v pošiljki skupaj s proizvodi.
 
6. KUPONI IN POPUSTI
 
LA-CHRIS d.o.o. občasno podarja kupone za posebne promocije, ugodnosti in znižanja.
 
Kuponi so lahko časovno in številčno omejeni. Prav tako se popusti lahko nanašajo samo na en proizvod, na omejeno izbiro proizvodov ali akcijo. Vsa pravila popustov bodo jasno vidna pri podelitvi kuponov.
 
7. DOSTAVA
 
Proizvode je mogoče naročiti z dostavo na področju Republike Hrvaške pod pogoji, ki veljajo za vsako področje dostave. Dostava na področju Republike Hrvaške se vrši preko dostavne službe, katero izbere LA-CHRIS d.o.o..
 
V ceno dostave je vključeno pakiranje proizvodov.
 
V ceno proizvoda ni vključena dostava razen, če ni navedeno drugače.
 
CENA DOSTAVE
 
Cena dostave znaša: 8 EUR
 
Dostava se vrši v skladu s pogoji uporabe uslug dostavne službe in se šteje za opravljeno v trenutku predaje proizvodov kupcu. Do predaje proizvodov kupcu, je za tveganje zaradi morebitnih pomanjkljivosti ali poškodovanja proizvodov odgovoren prodajalec, po predaji pa to odgovornost prevzame kupec.
 
ROK ZA DOSTAVO
 
Maksimalen rok za dostavo je 3 do 5 delovnih dni in začne teči v trenutku prejetja naročila ali vplačila, glede na izbran model plačila. Dostava na otoke se izvaja v skladu z razporedom dostavne službe in lahko traja dlje, kot je navedeno zgoraj.
 
V primeru, da kupec naroči robo in zavrne njen sprejem, si od vplačane kupoprodajne cene pridržujemo pravico zadržati znesek stroškov dostave in ostalih manipulativnih stroškov.
 
8. MATERIALNE POMANJKLJIVOSTI PROIZVODOV
 
LA-CROA d.o.o. odgovarja za materialne pomanjkljivosti proizvodov, ki jih prodaja na svojih straneh v skladu s pozitivnimi predpisi Republike Hrvaške, posebej Zakona o obveznih odnosih.
 
Naročeni proizvodi so pakirani na način, da so zaščiteni pred škodo pri standardnem rokovanju v transportu, oziroma dostavi.
 
V primeru, da je pošiljka poškodovana med dostavo in je škoda razvidna pri prevzemanju pošiljke, priporočamo, da kupec zavrne sprejem le-te, saj obstaja možnost, da je proizvod znotraj takšnega pakiranja poškodovan.
 
Pri zavrnitvi sprejema bo dostavna služba izpolnila Zapisnik o škodi in pošiljko vrnila, z opombo, da je pošiljka pomanjkljiva.
 
Vkolikor kupec opazi kakršno koli pomanjkljivost potem, ko odpre pošiljko, ima kupec, ki je pravočasno in ustrezno obvestil prodajalca o pomanjkljivosti, pravice zagotovljene z Zakonom o obligacijskih razmerjih.
 
9. PISNE PRITOŽBE
 
V primeru, da je kupec iz kakršnega koli razloga nezadovoljen, lahko po pisni poti odda pritožbo na: info@lacroa.hr, ali po pošti na naslov: La-Chris d.o.o., Aleja tišine 2, 10040 Zagreb, Hrvaška.
 
LA-CHRIS d.o.o. bo potrdil prejem pritožbe in po pisni pot brez odlašanja odgovoril v roku odrejenemu z Zakonom o zaščiti potrošnikov.
 
10. PRAVICA DO ENOSTRANSKE PREKINITVE POGODBE
 
Kupec lahko enostransko prekine pogodbo v roku 14 dni brez navajanja razlogov.
 
Kupec nima pravice do enostranske prekinitve pogodbe če:
 
1. je predmet pogodbe zapečatena roba, ki zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni primerna za vračilo in je bila odpečatena po dostavi
 
2. je predmet pogodbe roba, ki je zaradi svoje narave po dostavi neločljivo pomešana z drugimi stvarmi,
 
3. je predmet pogodbe lahko pokvarljiva roba ali roba, ki se ji izteka rok uporabe.
 
Za uveljavljanje pravic do enostranske prekinitve te pogodbe, mora kupec o svoji odločitvi o enostranski prekinitvi pogodbe obvestiti pred iztekom roka in to z jasno izjavo poslano po pošti ali po elektronski pošti, v kateri je navedeno ime in priimek, naslov, telefonska številka in/ali naslov elektronske pošte.
 
Kupec lahko izpolni in pošlje po elektronski pošti tudi spletni obrazec za enostransko prekinitev pogodbe. Potrdilo o prejetju obvestila o enostranski prekinitvi pogodbe bomo brez odlašanja poslali po elektronski pošti.
 
Rok za enostransko prekinitev pogodbe je 14 dni in začne teči od dne, ko je kupcu roba, ki je predmet pogodbe, predana vlastništvo.
 
Če kupec enostransko prekine to pogodbo, se LA-CHRIS d.o.o. obvezuje izvršiti povračilo denarja vključno s stroški dostave, brez odlašanja in najkasneje v roku 14 dni od dneva, ko je LA-CHRIS d.o.o. prejel povračilo proizvodov, ali ko je dostavljen dokaz, da je roba poslana nazaj.
 
Povračilo denarja bo izvršeno na isti način kot je bilo izvršeno vplačilo. V primeru, da se kupec strinja z drugim načinom povračila vplačanega zneska, ne krije nobenih stroškov na povračilo.
 
Kupec je odgovoren za vsako zmanjševanje vrednosti robe, ki je rezultat rokovanja z robo razen tistega, ki je bilo potrebno za dokazovanje narave, značilnosti in funkcionalnosti robe.
 
Obrazec za enostransko prekinitev pogodbe prevzemite TUKAJ.
 
11. UPORABA POGOJEV NAKUPA
 
Z uporabo uslug LA-CHRIS d.o.o. spletne trgovine sprejemate te Pogoje nakupa.
 
Vkolikor se ne strinjate s temi pogoji, ne uporabljajte te strani in ne naročajte proizvodov s te strani.
 
Ta spletna stran vsebuje informacije o proizvodih in uslugah LA-CHRIS d.o.o. ter služi kot elektronsko prodajno mesto – spletna trgovina.
 
LA-CHRIS d.o.o. ne odgovarja za morebitno škodo nastalo z uporabo te spletne strani ter z uporabo informacij s te spletne strani v namene, ki so izven okvirjev njihove predvidene namembnosti.
 
V trenutku predaje robe, bo prodajalec kupcu dostavil potrdilo o sklenjeni pogodbi na trajnem mediju. Potrdilo bo vsebovalo vsa obvestila iz 1. odstavka 57. člena Zakona o zaščiti potrošnikov (¨NN¨ 41/14, 110/15, 14/19).
 
12. KONČNE DOLOČBE
 
S sprejetjem teh Pogojev nakupa, se kupec strinja z določbami teh pogojev in da so le ti sestavni del Pogodbe.
 
Obveščamo Vas, da bomo vsak spor reševali po mirni poti - sporazumno, kot tudi da imate pravico uporabiti mehanizme izvensodnega reševanja potrošnikovih sporov, s pravico sprožitve postopka izvensodnega reševanja spora in z vložitvijo prijave pri Častnem sodišču Hrvaške gospodarske Zbornice, in/ali z vlogo predloga za sporazumno reševanje sporov v Centru za sporazumno reševanje sporov pri Hrvaški gospodarski zbornici.
 
Sedež podjetja LA-CHRIS d.o.o. je v Zagrebu, v Republiki Hrvaški. Pravni spori, ki lahko nastanejo kot posledica uporabe te spletne strani (razen če v posebnih primerih ni drugače navedeno), so v nadležnosti sodišča v Zagrebu in se rešujejo v skladu s pozitivnimi predpisi Republike Hrvaške. Z uporabo te spletne strani se kupec strinja, da je katerikoli spor ali zahteva, izšel iz ali je v zvezi s temi pogoji ali v zvezi z njihovim izvajanjem, v nadležnosti sodišča v Zagrebu.
 
V primeru potrebe za vlogo pritožb ter reševanje potrošnikovih sporov online, lahko uporabite Platformo za online reševanje potrošniških sporov (Platforma za ORS). Do navedene platforme, kot tudi do vseh potrebnih informacij, lahko dostopate preko povezave http://ec.europa.eu/odr
Prijavite se na naše glasilo in bodite prvi, ki boste izvedeli za novice in promocije

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Več informacij o piškotkih najdete tukaj. Strinjam se